TR EN
 Hizmet / Danışmanlık Hizmeti

Danışmanlık Hizmeti

Danışmanlık Hizmeti

Danışmanlık Hizmeti

Proje yönetim danışmanlığı hizmetleri kapsamında, projenin başlangıcından itibaren Balkar İnşaat ayrıcalığı ile deneyimleyeceğiniz bir danışmanlık hizmeti sunarak, proje hedeflerini gerçekleştirmek için farklı ele alınması gerektiği belirlenen tüm süreçleri yeniden tasarlıyoruz. Projelerin tüm süreçlerinden optimum verim ve sonuçların alınmasına, proje süresi içinde oluşabilecek sorunların en etkin bir şekilde çözülmesine katkı sağlamak için bilgi birikimlerimizden faydalanarak proje yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda müşterilerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Hedefimiz, müşterilerimizin kullandığı proje yönetim sisteminde yer alan tüm merkezi ve proje ekiplerinin verimliliğini artırmak ve rekabetin arttığı günümüz koşullarında müşterilerimizin kaynaklarını en etkili şekilde kullanmalarında destek olmaktır. Deneyimlerimize ve araştırmalarımıza dayanarak, proje tasarımından tamamlanma aşamasına kadarki süreçte oluşabilecek sorunların nedenlerini belirlemek ve daha iyi bir proje yönetim sistemi kurmak amacı ile müşterilerimizle ortak çalışmalar yaparak potansiyel sorunlar hakkında bilgiler topluyoruz.

Proje yönetim sürecinin iyileştirilmesi için toplanan bilgiler ve müşteri görüşlerinin detaylı incelemelerini yaparak süreç analizlerini oluşturuyoruz.Yapılan analizler sonucunda, projenin yönetim süreçlerindeki verimlilik ve etkinliği artıracak, hatalı imalatların azaltılmasına yardımcı olacak ve proje kaynaklarının kullanımını optimize edecek çalışmalar yaparak müşterilerimiz için kapsamlı bir yol haritası çıkarıyoruz. Müşterilerimizin onayladığı yol haritalarının hayata geçirilmesinde uzman ekiplerimizle birlikte etkin bir şekilde rol alıyor ve hedeflenen tüm iyileştirme çalışmalarında istenen sonuçlara ulaşılmasında katkı sağlıyoruz.