TR EN
 Hizmet / Çelik Konstrüksiyon

Çelik Konstrüksiyon

Çelik Konstrüksiyon

Çelik Konstrüksiyon

Çelik Konstrüksiyon Yapı Nedir?

Tüm taşıyıcı sistemlerin çelikten üretildiği, özellikle deprem tehtidi taşıyan coğrafi bölgelerde tercih edilen, çoğunlukla çelik konstrüksiyon fabrika binaları, çelik konstrüksiyon hangar, çelik konstrüksiyon spor tesisleri, çelik konstrüksiyon depo ve çelik konstrüksiyon atölyelerde kullanılan, geniş açıklıklara ve yüksekliğe sahip çelik yapı sistemidir.

Ülkemizdeki kentleşmenin büyük çoğunluğu 1. ve 2. derecede deprem bölgesinde yoğunlaşmıştır. Buna oranla çelik konstrüksiyon yapı sistemlerine olan tercih geçmişte oldukça azdı. Çelik yapılar diğer taşıyıcı sistemlere göre çok üstün mekanik özelliklere, statik yeteneklere ve uygulama kolaylığına sahiptir. Çelik konstrüksiyon, hızlı, güvenli ve ekonomik olması ve belirli standartlara sahip olması nedeniyle hızla yaygınlaşan çelik yapı sistemidir.

Çelik Konstrüksiyon Ev ile Prefabrik Ev Arasındaki Farklar

 

Son yıllardaki konut talebinin artması, konut fiyatlarını oldukça yukarıya çekmiştir. Konut fiyatları asıl değerlerinin çok üzerinde balon fiyatlara ulaşmıştır. Ancak henüz konut satanlar tarafından fiyatlar normal seviyelere çekilmemiş ya da çekilmek istenmemektedir.

 

Tabi ki kısıtlı bütçesi olan vatandaş, başka arayışlara girmiştir. Başka ülkelerde yaygın olarak kullanılan diğer yapı türleri artık ilgimizi çeker duruma gelmiştir. Bunlar değişik isimlerle anılsalar da, temel özellikleri hızlı üretilmeleri, müstakil olmaları, güvenli olmaları fiyat avantajı sağlamaları gibi bir dizi avantajı berabelerinde getirmektedirler.

 

Prefabrik ev, çelik ev veya hazır ev olarak adlandırılmaktadırlar. Birbirlerine benzer tarafları olduğu gibi farklılıkları da bulunmaktadır.

 

Çelik konstrüksiyon evler, çelik kolon ve kirişlere sahiptir. Taşıyıcı kısmı çelik olan bu evlerde duvar olarak beton, çelik gibi çeşitli malzemeler kullanılabilir. Çelik evler çoğunlukla yapıldıkları yerden taşınmazlar. Çelik evlerde kat sınırlaması yoktur, istenildiği kadar katlı yapılabilir, hatta dünyanın en yüksek binaları çelik konstrüksiyon olarak inşaa edilmişlerdir.

 

Prefabrik evlerde ise ayrı bir taşıyıcı malzeme yoktur. Taşıyıcı görevini duvarlar görmektedir. Duvarlar saç, plastik veya başka malzemelerden üretilebilir. Genellikle 1 veya 2 kat olarak inşa edilirler. Çok sayıda katlı olmaya müsait değildirler.

 

Her iki yapı türü de betonarme binalara göre kat kat hızlı inşaa edilirler. Depremde daha dayanıklıdırlar. Her ikisi de betonarme binalara göre daha uygun fiyatlara sahiptirler.